W tej kategorii dostępne są materiały dydaktyczne dla słuchaczy przygotowujących się do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - opracowanie nauczyciele przedmiotów zawodowych SZP i KKZ.